Odpadki

Carinska uprava prevzema nadzor nad okoljskimi dajatvami


Uredba o okoljski dajatvi z novembrom prinaša več novosti.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki je začela veljati 4. septembra, z novembrom prinaša več novosti.
Nadzor nad pobiranjem dajatve bo takrat prevzela Carinska uprava RS, nov pa je tudi način obračunavanja in plačevanja dajatve. Okoljska dajatev se plačuje zaradi odlaganja inertnih, nenevarnih in nevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče, namenjeno izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ali na industrijsko odlagališče. Od vrste odlagališča, kamor so odloženi odpadki, je odvisen način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve, enako velja tudi za določitev zavezancev, plačnikov in prejemnikov okoljske dajatve. Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja (EO), ki je enaka kilogramu odloženih odpadkov na odlagališču, znesek okoljske dajatve za eno enoto pa znaša 0,0022 evra. Pri tem kilogram internih odpadkov, nenevarnih in nevarnih odpadkov znaša različno število enot.

Svojo dejavnost mora prijaviti vsak upravljavec odlagališča, prav tako mora voditi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, in sicer ločeno po posamezni vrsti odpadkov. Na podlagi teh evidenc mora nato na predpisanem obrazcu sestaviti mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga predloži glede na sedež upravljavca odlagališča krajevno pristojnemu carinskemu uradu. Obstoječi upravljavci odlagališč morajo prijavo dejavnosti na predpisanem obrazcu v dveh izvodih predložiti najkasneje do 15. novembra.

Glasuj:

0,0

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

Ta članek še nima komentarjev!

Carinska uprava prevzema nadzor nad okoljskimi dajatvami


Uredba o okoljski dajatvi z novembrom prinaša več novosti.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki je začela veljati 4. septembra, z novembrom prinaša več novosti.
Nadzor nad pobiranjem dajatve bo takrat prevzela Carinska uprava RS, nov pa je tudi način obračunavanja in plačevanja dajatve. Okoljska dajatev se plačuje zaradi odlaganja inertnih, nenevarnih in nevarnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče, namenjeno izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ali na industrijsko odlagališče. Od vrste odlagališča, kamor so odloženi odpadki, je odvisen način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve, enako velja tudi za določitev zavezancev, plačnikov in prejemnikov okoljske dajatve. Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja (EO), ki je enaka kilogramu odloženih odpadkov na odlagališču, znesek okoljske dajatve za eno enoto pa znaša 0,0022 evra. Pri tem kilogram internih odpadkov, nenevarnih in nevarnih odpadkov znaša različno število enot.

Svojo dejavnost mora prijaviti vsak upravljavec odlagališča, prav tako mora voditi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, in sicer ločeno po posamezni vrsti odpadkov. Na podlagi teh evidenc mora nato na predpisanem obrazcu sestaviti mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga predloži glede na sedež upravljavca odlagališča krajevno pristojnemu carinskemu uradu. Obstoječi upravljavci odlagališč morajo prijavo dejavnosti na predpisanem obrazcu v dveh izvodih predložiti najkasneje do 15. novembra.


Nasvet dneva

Narava je popolna. Učimo se iz nje in je ne spreminjajmo. ''Drevo ne odreče sence niti tistemu, ki ga pride posekat.''(Indijanski pregovor)

Vsi naročniki tiskanega izvoda prejmejo tudi dostop do spletnega izvoda revije Kameleon

Prijavi se

Tagi


Aktualno

Z glasbenim vlakom iz Maribora v Ljubljano

Na svetovni dan Zemlje je društvo Planet Zemlja prvič predstavilo projekt glasbenih vlakov in do danes sta odpeljala že dva zabavna glasbena vlaka.

Anketa

Bi se lahko en dan v tednu odpovedali mesu?

  Ne, nikakor. Brez mesa ne gre.
  Da, mesa ne jem vsak dan.
  Da, brez težav. Mesu se izogibam.

Dogodki

Nacionalna konferenca o sončnih kremah Sijaj, sijaj sončece

Namen konference (21.6. ob 17.00 v Ljubljani) je ljudi opozoriti na pomembnost pravilne izbire pri nakupu sončnih krem ter o nevarnostih, ki jih povzroča sonce. Ne bomo pozabili na prihajajoče poletje in nasvete, kako se primerno zaščititi in kaj jesti oziroma piti.

Iz stalnih vsebin

Nagrajenci nagradne igre

Zaključili smo zbiranje predlogov tematik. Objavljamo nagrajence!

Stalne vsebine

E-novice