Prehrana

Ekološke kmetije po Sloveniji


Naredili smo seznam ekoloških kmetij po Sloveniji po različnih regijah.

Območje Ljubljana

- Ambrož Lidija
1385 Nova Vas
Telefon: 01/709-37-92
- Anžič Andrej in Marta
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-61-51
- Bizjan Milan
1000 Ljubljana
Telefon: 01/528-18-62
- Bregar Pavla
1301 Krka
Telefon: 01/780-20-38
- Cankar Stanislava
1360 Vrhnika
Telefon: 01/750-53-22
- Cirar Avguštin
1270 Litija
Telefon: 01/898-91-28
- Čevka Dominik
1242 Stahovica
Telefon: 01/832-51-69
- Čič Tone
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/563-82-60
- Dobrin Rafael Marjan
1381 Rakek
Telefon: 01/715-15-79
- Endovital Anton Fabjan s.p.
1312 Videm Dobrepolje
Telefon: 01/780-72-25
- Fortuna Janez
1360 Vrhnika
Telefon: 01/755-20-88
- Grilj Silvester
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/564-00-90
- Homar Stanko
1225 Lukovica
Telefon: 01/723-53-11
- Hribar Milan
1240 Kamnik
Telefon: 01/839-18-60
- Hribar
1252 Vače
Telefon: 041/419-815
- Ileršič Tomaž
1380 Cerknica
Telefon: 01/705-13-85
- Imeri Frančiška
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/898-50-49
- Jovič Antonija
Begunje pri Cerknici
Telefon: 01/705-42-20
- Kadunc d.o.o.
1290 Grosuplje
Telefon: 01/787-24-90
- Kandare Franc
1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: 01/705-81-58
- Kerneža Miran, Kristina
1338 Kočevska Reka
Telefon: 01/894-01-92
- Kersnik Franc
1225 Lukovica
Telefon: 041/826-256
- Kocjančič Ivanka
1251 Moravče
Telefon: 01/723-15-40
- Kokovica Vinko
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/899-10-07
- Korošec Jože
1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 01/834-74-57
- Kos Roman
1230 Domžale
Telefon: 051/307-539
- Košir Janez
1317 Sodražica
Telefon: 01/836-64-53
- Košir Vinko
1353 Borovnica
Telefon: 01/754-64-89
- Kotnik Dragica
1241 Kamnik
Telefon: 01/831-34-51
- Kozina Jože, Marija
1310 Ribnica
Telefon: 01/620-89-14
- Kralj Janez
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-67-82
- Kržič Marko
1353 Borovnica
Telefon: 01/754-64-88
- Logar Jožef
1384 Grahovo
Telefon: 01/709-20-71
- Maček Metka
1296 Šentvid pri Stični
Telefon: 041/242-285
- Marjan Majdič
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-67-89
- Martinčič Stanislav
1414 Podkum
Telefon: 041/894-531
- Menegalija Janka in Tone
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/899-10-16
- Nikolčič Đorđe
1360 Vrhnika
Telefon: 01/755-21-19
- Novak Janez
1338 Kočevska Reka
- Ogrin Danijel
1358 Log pri Brezovici
Telefon: 041/542-257
- Padovac Vitomir
1336 Vas
Telefon: 031/338-645
- Papež Marko
1332 Stara Cerkev
Telefon: 01/895-51-70
- Paternoster Ignac
1270 Litija
Telefon: 01/898-50-25
- Paver Waller Irena
1380 Cerknica
- Petkovšek Peter
1360 Vrhnika
Telefon: 01/756-90-37
- Piskar Ludvik
1221 Motnik
Telefon: 01/834-80-27
- Poje Jožef
1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: 01/705-71-08
- Poje Mojca
1338 Kočevska Reka
Telefon: 01/894-01-95
- Retar Ivan
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/ 899-11-92
- Rihtar Jože
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-61-70
- RS1 d.o.o. proizvodnja in trgovina
8212 Velika Loka
Telefon: 01/428-02-50
- Rus Vinko
1358 Log pri Brezovici
Telefon: 01/756-55-92
- Selan Alojzij
1336 Vas
Telefon: 01/894-22-63
- Steiger Sonja
1330 Kočevje
Telefon: 01/895-21-33
- Studen Peter
1122 Ljubljana
Telefon: 01/541-33-54
- Svetlin Nada, Viktor
1230 Domžale
Telefon: 01/721-16-18
- Šinkovec Janez
1223 Blagovica
Telefon: 01/723-40-24
- Tasrednji
1380 Cerknica
Telefon: 01/705-42-40
- Toman Janez, Francka
1251 Moravče
Telefon: 01/723-19-52
- Tori Martin
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/888-74-24
- Trček Franci
1356 Dobrova
Telefon: 01/364-31-85
- Trebušak Alojzij
1240 Kamnik
Telefon: 01/839-20-79
- Turk Jože
1332 Stara Cerkev
Telefon: 01/894-51-00
- Upelj Samo in Sonja
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 041/419-212
- Valetovi
1000 Ljubljana
Telefon: 01/232-14-45
- Vardijan
1380 Cerknica
Telefon: 040/213-488
- Vozelj Ladislav
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/899-11-49
- Vrhač
1225 Lukovica
Telefon: 01/723-53-11
- Zalar Marija
1380 Cerknica
Telefon: 01/705-42-40
- Zalaznik Srečko
1225 Lukovica
Telefon: 01/723-51-32
- Žafran Dušan
1330 Kočevje
Telefon: 01/894-42-07

Območje Maribor


- Ažnoh Anton
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/884-48-62
- Bračko Ivan
2000 Maribor
Telefon: 02/252-66-70
- Brezočnik Vojko
2344 Lovrenc na Pohorju
Telefon: 02/675-00-11
- Cveček Dušan
2208 Pohorje
Telefon: 02/603-31-71
- Cojhter Marija
2103 Maribor
Telefon: 02/332-61-39
- Del Negro Reinhold Mario
2285 Zgornji Leskovec
Telefon: 031/220-936
- Dravčbaher Anton ml.
2367 Vuzenica
Telefon: 02/876-47-43
- Fifer Slavko
2311 Hoče
Telefon: 02/618-00-51
- Garmut Pavel
2362 Kapla
Telefon: 02/876-06-29
- Gnamuš Breda
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/822-30-41
- Grögl Peter
2363 Podvelka
Telefon: 02/887-17-43
- Habjanič Rozalija
2284 Videm pri Ptuju
Telefon: 02/764-78-81
- Jelen Zdravko
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/885-83-13
- Jesenik Emil
2343 Fala
Telefon: 02/675-42-21
- Karo Roman
2272 Gorišnica
- Klepec Olga
Benedikt
Telefon: 02/703-10-30
- Kobold Ivan
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/885-32-79
- Koren Ljudmila
2103 Maribor
Telefon: 02/332-57-74
- Kos Stanko
2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02/823-82-04
- Kotnik Jožef
2382 Mislinja
Telefon: 02/885-56-51
- Kragelnik Jože
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 041/991-300
- Kurnik Erih
2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02/823-83-11
- Kvas Anton in Marta
2318 Laporje
Telefon: 02/802-56-52
- Ledinek Vera
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 02/884-28-03
- Lesičnik Marija
2370 Dravograd
Telefon: 02/878-37-53
- Medved Vlado
2287 Žetale
Telefon: 02/769-15-91
- Mikuž Danilo
2312 Orehova vas
Telefon: 02/605-50-34
- Motaln Ivan
2315 Šmartno na Pohorju
Telefon: 02/803-41-60
- Naveršnik Anton
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 041/414-543
- Neral Franja, Vjekoslav
2000 Maribor
Telefon: 02/420-47-31
- Novak Danijela
2363 Podvelka
Telefon: 02/876-75-49
- Osrajnik Kristina
2363 Podvelka
Telefon: 02/876-61-22
- Plevnik Fanika, Vinko
2382 Mislinja
Telefon: 02/885-59-01
- Podgrajšek Marjan
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/818-22-68
- Potočnik Franc
2311 Hoče
Telefon: 02/603-36-31
- Preglav Bojan
2366 Muta
Telefon: 02/876-30-04
- Premzl Štefanija
2313 Fram
Telefon: 02/601-38-01
- Radikon Vlado in Danica
9220 Lendava
Telefon: 02/576-17-28
- Ročnik Marjeta
2391 Prevalje
Telefon: 02/823-28-39
- Rone Jelen
2381 Podgorje
Telefon: 031/638-232
- Rotovnik Helena
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/885-36-66
- Sergo Nuška
2000 Maribor
Telefon: 041/746-359
- Seršen Marija
2363 Podvelka
Telefon: 02/876-64-18
- Somrek Veronika
2317 Oplotnica
Telefon: 02/801-97-07
- Stopar Franc
2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02/823-82-63
- Šenekar Patricija
2341 Limbuš
Telefon: 02/614-22-30
- Škorjanc Janez
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/884-27-43
- Šuman Radovan
2232 Voličina
Telefon: 02/720-84-60
- Križman Nataša
2341 Limbuš
Telefon: 02/613-32-92
- Uranjek Bogomir
2313 Fram
Telefon: 02/601-44-51
- Visočnik Janko
2311 Hoče
Telefon: 02/618-16-52
- Vogrinec Damjan
2250 Ptuj
Telefon: 02/782-96-71
- Vovk Rahela
2382 Mislinja
Telefon: 02/885-54-17
- Vrbač Milan
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 02/878-55-49
- Živko Albina
2232 Voličina
Telefon: 02/720-86-28
Območje Murska Sobota
- Baligač Jožef
9231 Beltinci
- Kisilak Herman
9262 Rogašovci
Telefon: 02/558-85-30
- Kovačič Danijel
9240 Ljutomer
Telefon: 02/580-14-87
- Senčar Alojz
9242 Križevci pri Ljutomeru
Telefon: 02/588-82-60
- Žnidarič Franc
9242 Križevci pri Ljutomeru
Telefon: 02/587-19-54

Območje Celje


- Blatnik Franc
3233 Kalobje
Telefon: 031/572-215
- Bračič Boris
Jurklošter
Telefon: 03/491-11-86
- Bravec Edvard
1414 Podkum
Telefon: 03/567-63-11
- Brezovnik Peter
3332 Rečica ob Savinji
Telefon: 03/583-52-99
- Cesar Danica
3224 Dobje pri Planini
Telefon: 03/579-63-83
- Debelak Andrej
3232 Ponikva
Telefon: 03/579-21-43
- Flis Branko
3214 Zreče
Telefon: 03/752-05-60
- Golež Franc
3222 Dramlje
Telefon: 03/579-80-28
- Gorenak Rozalija
3214 Zreče
Telefon: 03/576-26-25
- Grobelnik Vili
3203 cerkev
Telefon: 03/577-83-08
- Ivanuš Sandi
3211 Škofja vas
Telefon: 041/256-140
- Janžovnik Stanko
3314 Braslovče
Telefon: 03/588-57-04
- Javornik Jožef
3205 Vitanje
Telefon: 03/5775-121
- Jazbinšek Vinko
3263 Gorica pri Slivnici
Telefon: 03/579-32-88
- Kalan Milan
3233 Kalobje
Telefon: 03/579-50-11
- Klančnik Erika
3271 Šentrupert
Telefon: 03/573-82-26
- Kocman Vicko
3220 Štore
Telefon: 03/577-40-82
- Kos Franc
8297 Šentjanž
Telefon: 03/568-54-66
- Kreže Jože
1430 Hrastnik
Telefon: 03/564-52-08
- Krivec Bogomir
3335 Solčava
Telefon: 03/584-60-50
- Krivec Jurij
3257 Podsreda
Telefon: 03/580-61-90
- Kugovnik Otmar
3327 Šmartno ob Paki
Telefon: 041/907-559
- Kumer Blaž
3330 Mozirje
Telefon: 041/642-648
- Kušar Ivan Dimitrij
3213 Frankolovo
Telefon: 03/577-47-67
- Lamper Marjan
1420 Trbovlje
Telefon: 03/562-85-38
- Lavrič Miroslav
3273 Jurklošter
Telefon: 03/734-71-02
- Lenar Avgust
3335 Solčava
Telefon: 03/838-90-06
- Lipej Jože
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 031/876-803
- Ločnikar Slavko
3214 Zreče
Telefon: 03/576-22-62
- Maček Irena
3261 Lesično
Telefon: 03/580-52-35
- Mernik Tomaž
3214 Zreče
Telefon: 03/752-08-23
- Mesojednik Franc
3201 Šmartno v Rožni dolini
Telefon: 03/781-71-40
- Nonar Rudolf
3205 Vitanje
Telefon: 03/577-54-86
- Ocepek Janez, Irena
1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-74
- Oprešnik Marija
3255 Buče
Telefon: 03/908-00-73
- Osovnik Franc
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/584-12-53
- Pajek Boštjan
3270 Laško
Telefon: 03/573-66-29
- Petaci Viljem
3205 Vitanje
Telefon: 03/577-52-10
- Petek Vladimir
3270 Laško
Telefon: 03/734-13-10
- Plešnik Tatjana
3320 Velenje - dostava
Telefon: 03/891-00-03
- Podbregar Franci
1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-02
- Podlesnik Henrik
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/584-10-31
- Prušnik Marija
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/584-17-02
- Pučnik Janez
3215 Loče pri Poljčanah
Telefon: 031/649-914
- Sadek Bernard, Darja
3214 Zreče
Telefon: 03/576-03-13
- Simončič Niko
1433 Radeče
Telefon: 03/568-37-75
- Strmljan Franc
1411 Izlake
Telefon: 03/567-52-19
- Šander Karel
3212 Vojnik
Telefon: 03/577-28-65
- Škorjanc Tomaž
3312 Prebold
Telefon: 03/572-44-15
- Šmalčič Nevenka, Martin
3257 Podsreda
Telefon: 03/580-61-20
- Šumah Andrej
3325 Šoštanj
Telefon: 03/589-51-91
- Tratnik Ivan
3342 Gornji grad
Telefon: 03/584-75-24
- Udovč Franc
1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-87
- Urbajs Aci
3230 Šentjur pri Celju
Telefon: 03/749-23-73
- Valpatič Stanko, Stanka
3232 Ponikva
Telefon: 03/576-33-03
- Van Cautern Čačkovič Lucija
3255 Buče
Telefon: 03/580-82-00
- Vetrih Boris
3214 Zreče
Telefon: 03/576-27-69
- Vozelj Rozalija
1410 Zagorje ob Savi
Telefon: 03/567-81-80
- Zakošek Veronika
3261 Lesično
Telefon: 03/580-51-75
- Zdolšek Anton
3232 Ponikva
Telefon: 03/579-20-96
- Zmrzlak Miran
1420 Trbovlje
Telefon: 03/562-26-75
- Žibovt
3335 Solčava
Telefon: 03/584-71-18
- Žibret Evica, Boris
1420 Trbovlje
Telefon: 040/855-276
- Žurej Martina
3222 Dramlje
Telefon: 03/579-81-17
- Žurman Vladimir
3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03/581-38-29

Območje Kranj


- Arnež Jože
4205 Preddvor
Telefon: 04/255-14-58
- Bergant Stanislav
4205 Preddvor
Telefon: 04/255-52-20
- Biolab d.o.o. Gregori Andrej
4280 Kranjska Gora
Telefon: 031/893-262
- Bogataj Marjan
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/518-21-29
- Demšar Peter
4226 Žiri
Telefon: 04/519-14-13
- Fister Marjan
4244 Podnart
Telefon: 04/533-02-80
- Grmek Terezija
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-11-95
- Hribernik Marija
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-17-86
- Jakopič Janez
4247 Zgornje Gorje
Telefon: 031/597-069
- Konc Franc
4000 Kranj
Telefon: 04/232-50-63
- Korošec Igor
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-13-20
- Lipnik
4226 Žiri
Telefon: 04/5191-416
- Markun Janez
4204 Golnik
Telefon: 04/254-00-35
- Meglič Anton
4290 Tržič
Telefon: 04/594-50-45
- Meglič Franci
4290 Tržič
Telefon: 04/596-39-48
- Močnik Marko
4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 04/152-85-47
- Pavlič Danica
4240 Radovljica
Telefon: 04/533-80-39
- Peternelj Pavel, Bernarda
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/518-12-10
- Petkoš Marko
4260 Bled
Telefon: 04/574-34-00
- Podobnik Edvard
4225 Sovodenj
Telefon: 04/519-50-91
- Pogačnik Frančišek
4244 Podnart
Telefon: 04/533-12-86
- Potočnik Silva, Peter
4243 Brezje
Telefon: 04/533-82-79
- Razinger Peter
4270 Jesenice
Telefon: 04/580-67-28
- Rejc Marinka
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/518-16-45
- Roblek Gregor Jakob
4290 Tržič
Telefon: 04/594-51-64
- Rogelj Miroslav
4000 Kranj
Telefon: 04/204-21-35
- Seljak Anton
4226 Žiri
Telefon: 031/278-384
- Soklič Anton
4267 Srednja vas v Bohinju
Telefon: 041/825-671
- Stanonik Miloš
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Telefon: 04/510-73-50
- Stare Franc
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-11-98
- Šlibar
4290 Tržič
Telefon: 031/512-199
- Šmid Ivo
4228 Železniki
Telefon: 04/514-72-45
- Trdina Neža
4228 Železniki
Telefon: 04/514-68-10
- Verbič Ksenija
4207 Cerklje na Gorenjskem
Telefon: 04/252-28-74
- Vrhunc Irena
4201 Zgornja Besnica
Telefon: 04/250-37-12

Območje Nova Gorica

- Antih Marko
5222 Kobarid
Telefon: 040/768-931
- Berne Anton
6257 Pivka
Telefon: 05/757-21-70
- Bočaj Janko
6273 Marezige
Telefon: 05/655-04-52
- Bogataj Dušan
5281 Spodnja Idrija
Telefon: 05/377-90-96
- Bončina Marija
5220 Tolmin
Telefon: 05/381-11-54
- Brič d.o.o.
6271 Dekani
Telefon: 05/669-90-00
- Brožič Darinka
6250 Ilirska Bistrica
Telefon: 05/714-61-21
- Cuder Štefan
5230 Bovec
Telefon: 05/388-65-92
- Cenčič Igor
5223 Breginj
Telefon: 05/38- 98-58
- Cetina Miroslav
6230 Postojna
Telefon: 05/726-10-91
- Černuta Domen
5231 Log pod Mangartom
Telefon: 041/882-940
- Čotar Vasja
6223 Komen
Telefon: 05/766-82-28
- Črv Viktorija
5283 Slap ob Idrijci
Telefon: 05/380-95-46
- Erzetič Severin
5212 Dobrovo v Brdih
Telefon: 05/304-57-66
- Ferfolja Srečko
Kostanjevica na Krasu
Telefon: 05/308-05-77
- Ferjančič Ana
5271 Vipava
Telefon: 05/364-57-54
- Flander Štefan
5282 Cerkno
Telefon: 05/377-64-82
- Gorjan Jožef Venceslav
5252 Trnovo pri Gorici
Telefon: 05/307-40-37
- Horvat Sonja Marija
6225 Hruševje
Telefon: 05/757-75-04
- Hvala Darjan
5283 Slap ob Idrijci
Telefon: 05/380-91-81
- Jakopič Simon
5251 Grgar
Telefon: 041/268-261
- Janež Ludvik
5220 Tolmin
Telefon: 05/381-11-94
- Kalčič Milan
5222 Kobarid
Telefon: 05/388-57-47
- Kejžar Franc
5282 Cerkno
Telefon: 05/377-59-12
- Klavžar Joško
5282 Cerkno
Telefon: 05/377-98-02
- Kobal Jože
5216 Most na Soči
Telefon: 05/388-74-58
- Kos Aleksander
6222 Štanjel
Telefon: 05/769-01-10
- Kosmač Janko
5274 Črni vrh nad Idrijo
Telefon: 05/377-71-17
- Kravos Darja
5263 Dobravlje
Telefon: 05/634-60-71
- Kutin Jani
5220 Tolmin
Telefon: 041/641-862
- Lavrenčič Primož
5272 Podnanos
Telefon: o41/363-272
- Likar Branko
5280 Idrija
Telefon: 05/374-20-41
- Lipičar Vera
5291 Miren
Telefon: 05/308-08-29
- Mahne Albin
6243 Obrov
Telefon: 05/789-52-55
- Manfreda Ivan
5220 Tolmin
Telefon: 05/388-23-22
- Mihalič Danijel
6240 Kozina
Telefon: 05/680-12-78
- Mozetič Zmagoslav
5291 Miren
Telefon: 05/308-08-91
- Mrak Igor
5251 Grgar
Telefon: 05/307-37-30
- Naglost Borut
5271 Vipava
Telefon: 05/364-00-82
- Obid Aleš
5283 Slap ob Idrijci
Telefon: 05/380-95-79
- Oblak Milenko
6250 Ilirska Bistrica
Telefon: 05/710-10-84
- Otoničar Albin
6230 Postojna
Telefon: 05/753-53-65
- Palčič Anton
6272 Gračišče
Telefon: 05/657-10-41
- Plahuta Dean
6273 Marezige
Telefon: 040/800-322
- Pretner Stanka
5232 Soča
Telefon: 05/388-92-09
- Simčič Emilijan
6225 Hruševje
Telefon: 05/703-03-00
- Skrt Veronika
5214 Kal nad Kanalom
Telefon: 05/309-48-37
- Sorta
6222 Štanjel
Telefon: 05/769-00-00
- Škander
5230 Bovec
Telefon: 040/756-598
- Štrukelj Irena
5216 Most na Soči
Telefon: 05/388-75-35
- Tinta Alojz
5210 Anhovo
Telefon: 05/305-25-62
- Tomšič Dejan
6253 Knežak
Telefon: 05/788-00-19
- Trpin Darko
5243 Podbrdo
Telefon: 05/380-80-29
- Uršič Franc
5220 Tolmin
Telefon: 05/388-21-16
- Venier Stancich Ivana
6223 Komen
Telefon: 05/766-82-45
- Vičič Danilo
6257 Pivka
Telefon: 05/757-18-32
- Vidmar Franc
5270 Ajdovščina
Telefon: 05/364-95-56
- Zorman Franc
6258 Prestranek
Telefon: 05/754-21-35
- Železnik Jadran
6242 Materija
Telefon: 05/687-62-40
- Želko Jože
6257 Pivka
Telefon: 05/753-20-70
- Žgavec Robert
5280 Idrija
Telefon: 031/632-086

Območje Novo mesto, Krško


- Barboric
8220 Šmarješke toplice
Telefon: 07/307-34-17
- Bogovič Rajko
8253 Artiče
Telefon: 031/841-514
- Čečko Martina
8294 Boštanj
Telefon: 07/814-29-47
- Čemas Jože
8344 Vinica
Telefon: 07/364-60-59
- Černec Anka
8344 Vinica
Telefon: 07/306-43-33
- Černelič Zvonko
8253 Artiče
Telefon: 07/495-66-46
- Gole Marija
8297 Šentjanž
Telefon: 07/818-48-08
- Goršin Milan, Martina
8000 Novo Mesto
Telefon: 07/334-42-64
- GRM Novo Mesto Center biotehnike in turizma
8000 Novo Mesto
Telefon: 07/393-47-00, 07/393-47-26
- Hočevar Jože
8361 Dvor
Telefon: 07/308-84-41
- Janežič Stanislav
8294 Boštanj
Telefon: 07/814-06-57
- Jelčič Martin
8256 Sromlje
Telefon: 07/497-74-28
- Kastelic
8275 Škocjan
Telefon: 051/268-429
- Marolt Miro
8212 Velika Loka
Telefon: 07/304-86-14
- Mervič Marjan
1434 Loka pri Zidanem mostu
Telefon: 07/814-08-70
- Miklavčič Franci
8212 Velika Loka
Telefon: 07/304-86-06
- Novak Janez
8211 Dobrnič
Telefon: 07/346-52-74
- Papež Franc
8362 Hinje
Telefon: 07/304-30-33
- Pavlin Bojan
8333 Semič
Telefon: 07/306-73-24
- Petje Vojko
8330 Metlika
Telefon: 07/305-84-14
- Raztresen Boris
8341 Adlešiči
Telefon: 07/307-05-16
- Ribič Frančiška
8281 Senovo
Telefon: 07/497-94-61
- Sluga Ivan
8212 Velika Loka
Telefon: 07/428-02-50
- Staniša Stanislav
8000 Novo Mesto
Telefon: 07/308-96-22
- Štefanič Peter
8340 Črnomelj
Telefon: 07/305-18-30
- Turk Jože
8362 Hinje
Telefon: 07/304-39-94
- Urbanč Štefan
8263 Cerklje ob Krki
Telefon: 07/496-92-46
- Videtič Robert
8344 Vinica
Telefon: 07/305-72-96
- Županc Anton ml.
8281 Senovo
Telefon: 07/497-17-91

Glasuj:

5,0

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

Ta članek še nima komentarjev!

Ekološke kmetije po Sloveniji


Naredili smo seznam ekoloških kmetij po Sloveniji po različnih regijah.

Območje Ljubljana

- Ambrož Lidija
1385 Nova Vas
Telefon: 01/709-37-92
- Anžič Andrej in Marta
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-61-51
- Bizjan Milan
1000 Ljubljana
Telefon: 01/528-18-62
- Bregar Pavla
1301 Krka
Telefon: 01/780-20-38
- Cankar Stanislava
1360 Vrhnika
Telefon: 01/750-53-22
- Cirar Avguštin
1270 Litija
Telefon: 01/898-91-28
- Čevka Dominik
1242 Stahovica
Telefon: 01/832-51-69
- Čič Tone
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/563-82-60
- Dobrin Rafael Marjan
1381 Rakek
Telefon: 01/715-15-79
- Endovital Anton Fabjan s.p.
1312 Videm Dobrepolje
Telefon: 01/780-72-25
- Fortuna Janez
1360 Vrhnika
Telefon: 01/755-20-88
- Grilj Silvester
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/564-00-90
- Homar Stanko
1225 Lukovica
Telefon: 01/723-53-11
- Hribar Milan
1240 Kamnik
Telefon: 01/839-18-60
- Hribar
1252 Vače
Telefon: 041/419-815
- Ileršič Tomaž
1380 Cerknica
Telefon: 01/705-13-85
- Imeri Frančiška
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/898-50-49
- Jovič Antonija
Begunje pri Cerknici
Telefon: 01/705-42-20
- Kadunc d.o.o.
1290 Grosuplje
Telefon: 01/787-24-90
- Kandare Franc
1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: 01/705-81-58
- Kerneža Miran, Kristina
1338 Kočevska Reka
Telefon: 01/894-01-92
- Kersnik Franc
1225 Lukovica
Telefon: 041/826-256
- Kocjančič Ivanka
1251 Moravče
Telefon: 01/723-15-40
- Kokovica Vinko
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/899-10-07
- Korošec Jože
1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 01/834-74-57
- Kos Roman
1230 Domžale
Telefon: 051/307-539
- Košir Janez
1317 Sodražica
Telefon: 01/836-64-53
- Košir Vinko
1353 Borovnica
Telefon: 01/754-64-89
- Kotnik Dragica
1241 Kamnik
Telefon: 01/831-34-51
- Kozina Jože, Marija
1310 Ribnica
Telefon: 01/620-89-14
- Kralj Janez
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-67-82
- Kržič Marko
1353 Borovnica
Telefon: 01/754-64-88
- Logar Jožef
1384 Grahovo
Telefon: 01/709-20-71
- Maček Metka
1296 Šentvid pri Stični
Telefon: 041/242-285
- Marjan Majdič
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-67-89
- Martinčič Stanislav
1414 Podkum
Telefon: 041/894-531
- Menegalija Janka in Tone
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/899-10-16
- Nikolčič Đorđe
1360 Vrhnika
Telefon: 01/755-21-19
- Novak Janez
1338 Kočevska Reka
- Ogrin Danijel
1358 Log pri Brezovici
Telefon: 041/542-257
- Padovac Vitomir
1336 Vas
Telefon: 031/338-645
- Papež Marko
1332 Stara Cerkev
Telefon: 01/895-51-70
- Paternoster Ignac
1270 Litija
Telefon: 01/898-50-25
- Paver Waller Irena
1380 Cerknica
- Petkovšek Peter
1360 Vrhnika
Telefon: 01/756-90-37
- Piskar Ludvik
1221 Motnik
Telefon: 01/834-80-27
- Poje Jožef
1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: 01/705-71-08
- Poje Mojca
1338 Kočevska Reka
Telefon: 01/894-01-95
- Retar Ivan
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/ 899-11-92
- Rihtar Jože
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/562-61-70
- RS1 d.o.o. proizvodnja in trgovina
8212 Velika Loka
Telefon: 01/428-02-50
- Rus Vinko
1358 Log pri Brezovici
Telefon: 01/756-55-92
- Selan Alojzij
1336 Vas
Telefon: 01/894-22-63
- Steiger Sonja
1330 Kočevje
Telefon: 01/895-21-33
- Studen Peter
1122 Ljubljana
Telefon: 01/541-33-54
- Svetlin Nada, Viktor
1230 Domžale
Telefon: 01/721-16-18
- Šinkovec Janez
1223 Blagovica
Telefon: 01/723-40-24
- Tasrednji
1380 Cerknica
Telefon: 01/705-42-40
- Toman Janez, Francka
1251 Moravče
Telefon: 01/723-19-52
- Tori Martin
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/888-74-24
- Trček Franci
1356 Dobrova
Telefon: 01/364-31-85
- Trebušak Alojzij
1240 Kamnik
Telefon: 01/839-20-79
- Turk Jože
1332 Stara Cerkev
Telefon: 01/894-51-00
- Upelj Samo in Sonja
1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 041/419-212
- Valetovi
1000 Ljubljana
Telefon: 01/232-14-45
- Vardijan
1380 Cerknica
Telefon: 040/213-488
- Vozelj Ladislav
1275 Šmartno pri Litiji
Telefon: 01/899-11-49
- Vrhač
1225 Lukovica
Telefon: 01/723-53-11
- Zalar Marija
1380 Cerknica
Telefon: 01/705-42-40
- Zalaznik Srečko
1225 Lukovica
Telefon: 01/723-51-32
- Žafran Dušan
1330 Kočevje
Telefon: 01/894-42-07

Območje Maribor


- Ažnoh Anton
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/884-48-62
- Bračko Ivan
2000 Maribor
Telefon: 02/252-66-70
- Brezočnik Vojko
2344 Lovrenc na Pohorju
Telefon: 02/675-00-11
- Cveček Dušan
2208 Pohorje
Telefon: 02/603-31-71
- Cojhter Marija
2103 Maribor
Telefon: 02/332-61-39
- Del Negro Reinhold Mario
2285 Zgornji Leskovec
Telefon: 031/220-936
- Dravčbaher Anton ml.
2367 Vuzenica
Telefon: 02/876-47-43
- Fifer Slavko
2311 Hoče
Telefon: 02/618-00-51
- Garmut Pavel
2362 Kapla
Telefon: 02/876-06-29
- Gnamuš Breda
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/822-30-41
- Grögl Peter
2363 Podvelka
Telefon: 02/887-17-43
- Habjanič Rozalija
2284 Videm pri Ptuju
Telefon: 02/764-78-81
- Jelen Zdravko
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/885-83-13
- Jesenik Emil
2343 Fala
Telefon: 02/675-42-21
- Karo Roman
2272 Gorišnica
- Klepec Olga
Benedikt
Telefon: 02/703-10-30
- Kobold Ivan
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/885-32-79
- Koren Ljudmila
2103 Maribor
Telefon: 02/332-57-74
- Kos Stanko
2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02/823-82-04
- Kotnik Jožef
2382 Mislinja
Telefon: 02/885-56-51
- Kragelnik Jože
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 041/991-300
- Kurnik Erih
2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02/823-83-11
- Kvas Anton in Marta
2318 Laporje
Telefon: 02/802-56-52
- Ledinek Vera
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 02/884-28-03
- Lesičnik Marija
2370 Dravograd
Telefon: 02/878-37-53
- Medved Vlado
2287 Žetale
Telefon: 02/769-15-91
- Mikuž Danilo
2312 Orehova vas
Telefon: 02/605-50-34
- Motaln Ivan
2315 Šmartno na Pohorju
Telefon: 02/803-41-60
- Naveršnik Anton
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 041/414-543
- Neral Franja, Vjekoslav
2000 Maribor
Telefon: 02/420-47-31
- Novak Danijela
2363 Podvelka
Telefon: 02/876-75-49
- Osrajnik Kristina
2363 Podvelka
Telefon: 02/876-61-22
- Plevnik Fanika, Vinko
2382 Mislinja
Telefon: 02/885-59-01
- Podgrajšek Marjan
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/818-22-68
- Potočnik Franc
2311 Hoče
Telefon: 02/603-36-31
- Preglav Bojan
2366 Muta
Telefon: 02/876-30-04
- Premzl Štefanija
2313 Fram
Telefon: 02/601-38-01
- Radikon Vlado in Danica
9220 Lendava
Telefon: 02/576-17-28
- Ročnik Marjeta
2391 Prevalje
Telefon: 02/823-28-39
- Rone Jelen
2381 Podgorje
Telefon: 031/638-232
- Rotovnik Helena
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/885-36-66
- Sergo Nuška
2000 Maribor
Telefon: 041/746-359
- Seršen Marija
2363 Podvelka
Telefon: 02/876-64-18
- Somrek Veronika
2317 Oplotnica
Telefon: 02/801-97-07
- Stopar Franc
2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02/823-82-63
- Šenekar Patricija
2341 Limbuš
Telefon: 02/614-22-30
- Škorjanc Janez
2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/884-27-43
- Šuman Radovan
2232 Voličina
Telefon: 02/720-84-60
- Križman Nataša
2341 Limbuš
Telefon: 02/613-32-92
- Uranjek Bogomir
2313 Fram
Telefon: 02/601-44-51
- Visočnik Janko
2311 Hoče
Telefon: 02/618-16-52
- Vogrinec Damjan
2250 Ptuj
Telefon: 02/782-96-71
- Vovk Rahela
2382 Mislinja
Telefon: 02/885-54-17
- Vrbač Milan
2373 Šentjanž pri Dravogradu
Telefon: 02/878-55-49
- Živko Albina
2232 Voličina
Telefon: 02/720-86-28
Območje Murska Sobota
- Baligač Jožef
9231 Beltinci
- Kisilak Herman
9262 Rogašovci
Telefon: 02/558-85-30
- Kovačič Danijel
9240 Ljutomer
Telefon: 02/580-14-87
- Senčar Alojz
9242 Križevci pri Ljutomeru
Telefon: 02/588-82-60
- Žnidarič Franc
9242 Križevci pri Ljutomeru
Telefon: 02/587-19-54

Območje Celje


- Blatnik Franc
3233 Kalobje
Telefon: 031/572-215
- Bračič Boris
Jurklošter
Telefon: 03/491-11-86
- Bravec Edvard
1414 Podkum
Telefon: 03/567-63-11
- Brezovnik Peter
3332 Rečica ob Savinji
Telefon: 03/583-52-99
- Cesar Danica
3224 Dobje pri Planini
Telefon: 03/579-63-83
- Debelak Andrej
3232 Ponikva
Telefon: 03/579-21-43
- Flis Branko
3214 Zreče
Telefon: 03/752-05-60
- Golež Franc
3222 Dramlje
Telefon: 03/579-80-28
- Gorenak Rozalija
3214 Zreče
Telefon: 03/576-26-25
- Grobelnik Vili
3203 cerkev
Telefon: 03/577-83-08
- Ivanuš Sandi
3211 Škofja vas
Telefon: 041/256-140
- Janžovnik Stanko
3314 Braslovče
Telefon: 03/588-57-04
- Javornik Jožef
3205 Vitanje
Telefon: 03/5775-121
- Jazbinšek Vinko
3263 Gorica pri Slivnici
Telefon: 03/579-32-88
- Kalan Milan
3233 Kalobje
Telefon: 03/579-50-11
- Klančnik Erika
3271 Šentrupert
Telefon: 03/573-82-26
- Kocman Vicko
3220 Štore
Telefon: 03/577-40-82
- Kos Franc
8297 Šentjanž
Telefon: 03/568-54-66
- Kreže Jože
1430 Hrastnik
Telefon: 03/564-52-08
- Krivec Bogomir
3335 Solčava
Telefon: 03/584-60-50
- Krivec Jurij
3257 Podsreda
Telefon: 03/580-61-90
- Kugovnik Otmar
3327 Šmartno ob Paki
Telefon: 041/907-559
- Kumer Blaž
3330 Mozirje
Telefon: 041/642-648
- Kušar Ivan Dimitrij
3213 Frankolovo
Telefon: 03/577-47-67
- Lamper Marjan
1420 Trbovlje
Telefon: 03/562-85-38
- Lavrič Miroslav
3273 Jurklošter
Telefon: 03/734-71-02
- Lenar Avgust
3335 Solčava
Telefon: 03/838-90-06
- Lipej Jože
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 031/876-803
- Ločnikar Slavko
3214 Zreče
Telefon: 03/576-22-62
- Maček Irena
3261 Lesično
Telefon: 03/580-52-35
- Mernik Tomaž
3214 Zreče
Telefon: 03/752-08-23
- Mesojednik Franc
3201 Šmartno v Rožni dolini
Telefon: 03/781-71-40
- Nonar Rudolf
3205 Vitanje
Telefon: 03/577-54-86
- Ocepek Janez, Irena
1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-74
- Oprešnik Marija
3255 Buče
Telefon: 03/908-00-73
- Osovnik Franc
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/584-12-53
- Pajek Boštjan
3270 Laško
Telefon: 03/573-66-29
- Petaci Viljem
3205 Vitanje
Telefon: 03/577-52-10
- Petek Vladimir
3270 Laško
Telefon: 03/734-13-10
- Plešnik Tatjana
3320 Velenje - dostava
Telefon: 03/891-00-03
- Podbregar Franci
1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-02
- Podlesnik Henrik
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/584-10-31
- Prušnik Marija
3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: 03/584-17-02
- Pučnik Janez
3215 Loče pri Poljčanah
Telefon: 031/649-914
- Sadek Bernard, Darja
3214 Zreče
Telefon: 03/576-03-13
- Simončič Niko
1433 Radeče
Telefon: 03/568-37-75
- Strmljan Franc
1411 Izlake
Telefon: 03/567-52-19
- Šander Karel
3212 Vojnik
Telefon: 03/577-28-65
- Škorjanc Tomaž
3312 Prebold
Telefon: 03/572-44-15
- Šmalčič Nevenka, Martin
3257 Podsreda
Telefon: 03/580-61-20
- Šumah Andrej
3325 Šoštanj
Telefon: 03/589-51-91
- Tratnik Ivan
3342 Gornji grad
Telefon: 03/584-75-24
- Udovč Franc
1411 Izlake
Telefon: 03/567-51-87
- Urbajs Aci
3230 Šentjur pri Celju
Telefon: 03/749-23-73
- Valpatič Stanko, Stanka
3232 Ponikva
Telefon: 03/576-33-03
- Van Cautern Čačkovič Lucija
3255 Buče
Telefon: 03/580-82-00
- Vetrih Boris
3214 Zreče
Telefon: 03/576-27-69
- Vozelj Rozalija
1410 Zagorje ob Savi
Telefon: 03/567-81-80
- Zakošek Veronika
3261 Lesično
Telefon: 03/580-51-75
- Zdolšek Anton
3232 Ponikva
Telefon: 03/579-20-96
- Zmrzlak Miran
1420 Trbovlje
Telefon: 03/562-26-75
- Žibovt
3335 Solčava
Telefon: 03/584-71-18
- Žibret Evica, Boris
1420 Trbovlje
Telefon: 040/855-276
- Žurej Martina
3222 Dramlje
Telefon: 03/579-81-17
- Žurman Vladimir
3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03/581-38-29

Območje Kranj


- Arnež Jože
4205 Preddvor
Telefon: 04/255-14-58
- Bergant Stanislav
4205 Preddvor
Telefon: 04/255-52-20
- Biolab d.o.o. Gregori Andrej
4280 Kranjska Gora
Telefon: 031/893-262
- Bogataj Marjan
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/518-21-29
- Demšar Peter
4226 Žiri
Telefon: 04/519-14-13
- Fister Marjan
4244 Podnart
Telefon: 04/533-02-80
- Grmek Terezija
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-11-95
- Hribernik Marija
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-17-86
- Jakopič Janez
4247 Zgornje Gorje
Telefon: 031/597-069
- Konc Franc
4000 Kranj
Telefon: 04/232-50-63
- Korošec Igor
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-13-20
- Lipnik
4226 Žiri
Telefon: 04/5191-416
- Markun Janez
4204 Golnik
Telefon: 04/254-00-35
- Meglič Anton
4290 Tržič
Telefon: 04/594-50-45
- Meglič Franci
4290 Tržič
Telefon: 04/596-39-48
- Močnik Marko
4275 Begunje na Gorenjskem
Telefon: 04/152-85-47
- Pavlič Danica
4240 Radovljica
Telefon: 04/533-80-39
- Peternelj Pavel, Bernarda
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/518-12-10
- Petkoš Marko
4260 Bled
Telefon: 04/574-34-00
- Podobnik Edvard
4225 Sovodenj
Telefon: 04/519-50-91
- Pogačnik Frančišek
4244 Podnart
Telefon: 04/533-12-86
- Potočnik Silva, Peter
4243 Brezje
Telefon: 04/533-82-79
- Razinger Peter
4270 Jesenice
Telefon: 04/580-67-28
- Rejc Marinka
4224 Gorenja vas
Telefon: 04/518-16-45
- Roblek Gregor Jakob
4290 Tržič
Telefon: 04/594-51-64
- Rogelj Miroslav
4000 Kranj
Telefon: 04/204-21-35
- Seljak Anton
4226 Žiri
Telefon: 031/278-384
- Soklič Anton
4267 Srednja vas v Bohinju
Telefon: 041/825-671
- Stanonik Miloš
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Telefon: 04/510-73-50
- Stare Franc
4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04/572-11-98
- Šlibar
4290 Tržič
Telefon: 031/512-199
- Šmid Ivo
4228 Železniki
Telefon: 04/514-72-45
- Trdina Neža
4228 Železniki
Telefon: 04/514-68-10
- Verbič Ksenija
4207 Cerklje na Gorenjskem
Telefon: 04/252-28-74
- Vrhunc Irena
4201 Zgornja Besnica
Telefon: 04/250-37-12

Območje Nova Gorica

- Antih Marko
5222 Kobarid
Telefon: 040/768-931
- Berne Anton
6257 Pivka
Telefon: 05/757-21-70
- Bočaj Janko
6273 Marezige
Telefon: 05/655-04-52
- Bogataj Dušan
5281 Spodnja Idrija
Telefon: 05/377-90-96
- Bončina Marija
5220 Tolmin
Telefon: 05/381-11-54
- Brič d.o.o.
6271 Dekani
Telefon: 05/669-90-00
- Brožič Darinka
6250 Ilirska Bistrica
Telefon: 05/714-61-21
- Cuder Štefan
5230 Bovec
Telefon: 05/388-65-92
- Cenčič Igor
5223 Breginj
Telefon: 05/38- 98-58
- Cetina Miroslav
6230 Postojna
Telefon: 05/726-10-91
- Černuta Domen
5231 Log pod Mangartom
Telefon: 041/882-940
- Čotar Vasja
6223 Komen
Telefon: 05/766-82-28
- Črv Viktorija
5283 Slap ob Idrijci
Telefon: 05/380-95-46
- Erzetič Severin
5212 Dobrovo v Brdih
Telefon: 05/304-57-66
- Ferfolja Srečko
Kostanjevica na Krasu
Telefon: 05/308-05-77
- Ferjančič Ana
5271 Vipava
Telefon: 05/364-57-54
- Flander Štefan
5282 Cerkno
Telefon: 05/377-64-82
- Gorjan Jožef Venceslav
5252 Trnovo pri Gorici
Telefon: 05/307-40-37
- Horvat Sonja Marija
6225 Hruševje
Telefon: 05/757-75-04
- Hvala Darjan
5283 Slap ob Idrijci
Telefon: 05/380-91-81
- Jakopič Simon
5251 Grgar
Telefon: 041/268-261
- Janež Ludvik
5220 Tolmin
Telefon: 05/381-11-94
- Kalčič Milan
5222 Kobarid
Telefon: 05/388-57-47
- Kejžar Franc
5282 Cerkno
Telefon: 05/377-59-12
- Klavžar Joško
5282 Cerkno
Telefon: 05/377-98-02
- Kobal Jože
5216 Most na Soči
Telefon: 05/388-74-58
- Kos Aleksander
6222 Štanjel
Telefon: 05/769-01-10
- Kosmač Janko
5274 Črni vrh nad Idrijo
Telefon: 05/377-71-17
- Kravos Darja
5263 Dobravlje
Telefon: 05/634-60-71
- Kutin Jani
5220 Tolmin
Telefon: 041/641-862
- Lavrenčič Primož
5272 Podnanos
Telefon: o41/363-272
- Likar Branko
5280 Idrija
Telefon: 05/374-20-41
- Lipičar Vera
5291 Miren
Telefon: 05/308-08-29
- Mahne Albin
6243 Obrov
Telefon: 05/789-52-55
- Manfreda Ivan
5220 Tolmin
Telefon: 05/388-23-22
- Mihalič Danijel
6240 Kozina
Telefon: 05/680-12-78
- Mozetič Zmagoslav
5291 Miren
Telefon: 05/308-08-91
- Mrak Igor
5251 Grgar
Telefon: 05/307-37-30
- Naglost Borut
5271 Vipava
Telefon: 05/364-00-82
- Obid Aleš
5283 Slap ob Idrijci
Telefon: 05/380-95-79
- Oblak Milenko
6250 Ilirska Bistrica
Telefon: 05/710-10-84
- Otoničar Albin
6230 Postojna
Telefon: 05/753-53-65
- Palčič Anton
6272 Gračišče
Telefon: 05/657-10-41
- Plahuta Dean
6273 Marezige
Telefon: 040/800-322
- Pretner Stanka
5232 Soča
Telefon: 05/388-92-09
- Simčič Emilijan
6225 Hruševje
Telefon: 05/703-03-00
- Skrt Veronika
5214 Kal nad Kanalom
Telefon: 05/309-48-37
- Sorta
6222 Štanjel
Telefon: 05/769-00-00
- Škander
5230 Bovec
Telefon: 040/756-598
- Štrukelj Irena
5216 Most na Soči
Telefon: 05/388-75-35
- Tinta Alojz
5210 Anhovo
Telefon: 05/305-25-62
- Tomšič Dejan
6253 Knežak
Telefon: 05/788-00-19
- Trpin Darko
5243 Podbrdo
Telefon: 05/380-80-29
- Uršič Franc
5220 Tolmin
Telefon: 05/388-21-16
- Venier Stancich Ivana
6223 Komen
Telefon: 05/766-82-45
- Vičič Danilo
6257 Pivka
Telefon: 05/757-18-32
- Vidmar Franc
5270 Ajdovščina
Telefon: 05/364-95-56
- Zorman Franc
6258 Prestranek
Telefon: 05/754-21-35
- Železnik Jadran
6242 Materija
Telefon: 05/687-62-40
- Želko Jože
6257 Pivka
Telefon: 05/753-20-70
- Žgavec Robert
5280 Idrija
Telefon: 031/632-086

Območje Novo mesto, Krško


- Barboric
8220 Šmarješke toplice
Telefon: 07/307-34-17
- Bogovič Rajko
8253 Artiče
Telefon: 031/841-514
- Čečko Martina
8294 Boštanj
Telefon: 07/814-29-47
- Čemas Jože
8344 Vinica
Telefon: 07/364-60-59
- Černec Anka
8344 Vinica
Telefon: 07/306-43-33
- Černelič Zvonko
8253 Artiče
Telefon: 07/495-66-46
- Gole Marija
8297 Šentjanž
Telefon: 07/818-48-08
- Goršin Milan, Martina
8000 Novo Mesto
Telefon: 07/334-42-64
- GRM Novo Mesto Center biotehnike in turizma
8000 Novo Mesto
Telefon: 07/393-47-00, 07/393-47-26
- Hočevar Jože
8361 Dvor
Telefon: 07/308-84-41
- Janežič Stanislav
8294 Boštanj
Telefon: 07/814-06-57
- Jelčič Martin
8256 Sromlje
Telefon: 07/497-74-28
- Kastelic
8275 Škocjan
Telefon: 051/268-429
- Marolt Miro
8212 Velika Loka
Telefon: 07/304-86-14
- Mervič Marjan
1434 Loka pri Zidanem mostu
Telefon: 07/814-08-70
- Miklavčič Franci
8212 Velika Loka
Telefon: 07/304-86-06
- Novak Janez
8211 Dobrnič
Telefon: 07/346-52-74
- Papež Franc
8362 Hinje
Telefon: 07/304-30-33
- Pavlin Bojan
8333 Semič
Telefon: 07/306-73-24
- Petje Vojko
8330 Metlika
Telefon: 07/305-84-14
- Raztresen Boris
8341 Adlešiči
Telefon: 07/307-05-16
- Ribič Frančiška
8281 Senovo
Telefon: 07/497-94-61
- Sluga Ivan
8212 Velika Loka
Telefon: 07/428-02-50
- Staniša Stanislav
8000 Novo Mesto
Telefon: 07/308-96-22
- Štefanič Peter
8340 Črnomelj
Telefon: 07/305-18-30
- Turk Jože
8362 Hinje
Telefon: 07/304-39-94
- Urbanč Štefan
8263 Cerklje ob Krki
Telefon: 07/496-92-46
- Videtič Robert
8344 Vinica
Telefon: 07/305-72-96
- Županc Anton ml.
8281 Senovo
Telefon: 07/497-17-91


Nasvet dneva

Narava je popolna. Učimo se iz nje in je ne spreminjajmo. ''Drevo ne odreče sence niti tistemu, ki ga pride posekat.''(Indijanski pregovor)

Vsi naročniki tiskanega izvoda prejmejo tudi dostop do spletnega izvoda revije Kameleon

Prijavi se

Tagi


Aktualno

Z glasbenim vlakom iz Maribora v Ljubljano

Na svetovni dan Zemlje je društvo Planet Zemlja prvič predstavilo projekt glasbenih vlakov in do danes sta odpeljala že dva zabavna glasbena vlaka.

Anketa

Bi se lahko en dan v tednu odpovedali mesu?

  Ne, nikakor. Brez mesa ne gre.
  Da, mesa ne jem vsak dan.
  Da, brez težav. Mesu se izogibam.

Dogodki

Nacionalna konferenca o sončnih kremah Sijaj, sijaj sončece

Namen konference (21.6. ob 17.00 v Ljubljani) je ljudi opozoriti na pomembnost pravilne izbire pri nakupu sončnih krem ter o nevarnostih, ki jih povzroča sonce. Ne bomo pozabili na prihajajoče poletje in nasvete, kako se primerno zaščititi in kaj jesti oziroma piti.

Iz stalnih vsebin

Nagrajenci nagradne igre

Zaključili smo zbiranje predlogov tematik. Objavljamo nagrajence!

Stalne vsebine

E-novice